Stránka bola presunutá na http://www.dss-most.sk

Ak nefunguje automatické presmerovanie, kliknite sem. Prosíme, aktualizujte si zálożky.


Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.


      ..o nás   ľudia ..... služby ..... spolupráca ..... sponzori ..... predaj výrobkov klientov ..... dokumenty ..... linky

 

 

 

Vitajte na našej stránke!

 

 

Naše aktivity môžete podporiť príspevkom do verejnej zbierky poukázaním ľubovoľnej
čiastky na náš účet 2667520150/1100 s variabilným symbolom 30062008.
Konanie verejnej zbierky je povolené rozhodnutím Ministerstva vnútra pod číslom SVS-233004-2007/10892.
Ďakujeme.